Jesteś tu:  >  >  > Przemysł

Choroby dróg oddechowych stają się coraz częstsze. Dzieje się to równocześnie wraz ze wzrostem przypadków alergii skórnych i pokarmowych, które powodowane są pogorszaniem się warunków środowiskowych oraz zanieczyszczeniem powietrza.

Kolejnym ważnym czynnikiem, który powoduje wzrost chorób dróg oddechowych są nawyki, a w szczególności palenie papierosów, które pomimo prowadzonych akcji uświadamiających pozostaje głównym czynnikiem powodującym choroby dróg oddechowych.

Również od strony prawno- medycznej, ważne staje się to, aby ograniczyć choroby, które mogą wynikać z narażenia na szkodliwe czynniki w pracy.

Używanie jak najmniej szkodliwych produktów opartych na farbach wodnych, olejach syntetycznych, odpowiednio rafinowanych, jest równie ważne jak określenie uwarunkowań prawnych,  określających produkcję, podczas której istnieje możliwość powstawania dymów, pyłów i oparów, niezależnie od powagi chorób, które mogą wywoływać.

Urządzenia zawierają systemy odpylania umiejscowione możliwie blisko miejsca emisji. Ma to na celu ograniczenie kontaktu pomiędzy pracownikiem, a szkodliwymi produktami.