Jesteś tu:  > Serwis

 

Usługi serwisowe

 
Firma Wieland Polska posiada własne ekipy serwisowe.     
W dziale tym zatrudnieni są pracownicy o wieloletnim stażu posiadający niezbędną wiedzę o budowie i działaniu oferowanych urządzeń.

Do zadań Działu Serwisu należy:
  • naprawy serwisowe gwarancyjne i pogwarancyjne;
  • szkolenie obsługi z zakresu eksploatacji naszych urządzeń;
  • wykonywanie przeglądów gwarancyjnych na zlecenie klienta;
  • wykonywanie przeglądów pogwarancyjnych na zlecenie klienta;
  • stały nadzór nad urządzeniami i instalacjiami w ramach umów serwisowych;

 

serwis
   
Zapraszamy Państwa do zawierania umów na usługi i nadzór pogwarancyjny nad dostarczonymi urządzeniami i instalacjami.

GGK WIELAND Polska Sp. z o.o.
41-800 Zabrze, ul. Pawliczka 25
tel: (32) 370-17-43
fax: (32) 370-18-95
e-mail: serwis@ggk.pl

Z doświadczenia naszych kontrahentów wynika jednoznacznie, że stały pogwarancyjny nadzór serwisowy nad urządzeniami i instalacjiami  przyczynia się do uniknięcia awarii i wielokrotnego zwiększenia okresu eksploatacji urządzeń co wpływa bezpośrednio na obniżenie kosztów napraw urządzeń i instalacji.

Umowy na realizowanie usługi serwisowej pogwarancyjnej jak i gwarancyjnej zawierane są  na zasadach dopasowanych do danego przedsiębiorstwa i ustalane każdorazowo indywidulanie.