Jesteś tu:  >  > 17
Urządzenia do odkurzania wybuchowych cząstek pyłu węglowego

VacTrailer BigBag 3100 E Exd 10 BlowVac Conic Electro ExE

W styczniu 2009 roku znaczący dostawcą energii opublikował przetarg obejmujący zamówienie odkurzaczy posiadających możliwość odkurzania wybuchowych cząstek pyłu węglowego, jak również wapna i gipsu w proszku.

Firma Wieland wzięła udział w przetargu i pokonała czterech innych dostawców. Projekt obejmował następujący zakres dostawy: cztery urządzenia VacTrailer BigBag 3100 E Exd 10 i jedno urządzenie BlowVac Conic Electro EXE.

Urządzenie BlowVac oraz dwa z pośród czterech jednostek VacTrailer zostały już wysłane do klienta. Natomiast dwie jednostki VacTrailer zostaną dostarczone wkrótce.

BlowVac Conic 3100 Electro ExE z system ochrony przed wybuchem jest zgodny z VDI 3673 oraz normą DIN EN 14491 - systemy ograniczające ciśnienie. Klient tą jednostką odkurza głównie wapno i pył gipsowy.

 

Konstrukcja jest odporna na skoki ciśnienia do 0,5 bar Odkurzacz jest zamknięty w szczelnej obudowie, a zatem jest chroniony przed niekorzystynymi warunkami pogodowymi.
Poza tym obudowa ma doskonałe właściwości redukcji hałasu. Inną charakterystyczną cechą tego urządzenia jest jego zintegrowany system grzewczy pojemnika zbiorczego. Zapobiega to, przedostawaniu się higroskopijnych pyłów. Zapewnia to również stygnięcie pyłów poniżej punktu rosy.

VacTrailer 3100 E Exd 10 to odkurzcz z ochroną przeciwwybuchową zgodnie z VDI 2263. Urządzenie jest odporne na ciśnienie do 10 bar. Jednostka przeznaczona jest do odkurzania pyłów charakteryzyjących się wysokim stopniem wybuchowości. Pyły i grubsze cząstki są zbierane do jednego pojemnika zbiorczego. Dzięki temu objętość zbiornika może być wykorzystana w całości. Przedwczesny odcięcie urządzenia jest wykluczone, nawet w przypadku bardzo wysokiego udziału pyłu.

Sprzęt ochrony przeciwwybuchowej składa się z pojemnika zbiorczego odpornego na ciśnienie do 10 bar i dwóch zaworów odcinających w odcinku odkurzania i w rurociągu. W zależności od obszaru, który ma być oczyszczony, odkurzacze podłączone są do rurociągów w różnych obszarach składowania węgla,
i transportu.

Zarówno z VacTrailer BigBag jak i BlowVac Conic można wyładować odkurzany materiał do Bigbaga bez konieczności wykorzystania innych urządzeń transportowych takich jak przenośniki ślimakowe.

Jednostki są wyposażone przesuwne śluzy wyładowcze, które mają wymaganą wysokość do wyładunku do Bigbaga pod bramami rozładowania. Nasz klient, jest przekonany, że koncepcja techniczna naszych urządzeń, a także ich jakość wykonania stanowią najlepsze rozwiązania dostępne na rynku.

 

Dzięki dostarczonym urządzeniom, nasz klient jest w stanie przeprowadzić niezbędne prace czyszczenia w dwóch elektrowniach w szybki i skutecznymi sposób.